BYBELLEES PROGRAM

BYBELLEES PROGRAM

Regular price
R 0.00
Sale price
R 0.00
Regular price
Sold out
Unit price
per 

Sistematiese Bybel-lees Program

Die doel van die leesprogram is om u te lei in ʼn geestelik bevredigende omgang met

die Skrif. Net soos ʼn goeie dieet vir u liggaam wondere doen, so sal ʼn goeie

gebalanseerde daaglikse porsie van God se Woord verfrissend en kragtig inwerk in

u gees.

Indien u sover moontlik die program volg, sal dit beteken dat u die Ou Testament een

maal en die Nuwe Testament twee maal tegelyk in een jaar deurgelees het. U lees ʼn

gemiddelde van vier hoofstukke elke dag. Dit is verkieslik dat dit aaneenlopend gelees word.

Alternatiewelik kan u twee hoofstukke soggens en twee saans lees.

Die leerprogram is saamgestel en beplan om jou sistematies deur die Heilige Skrif te

neem. U lees gebeure soos wat dit plaasgevind het, met die uitsondering van Job en

Psalms. U sal byvoorbeeld vind waar u ʼn historiese gedeelte lees, u daarmee saam ʼn

spesifieke profetiese boek of psalm met betrekking tot die lewe van koning Dawid sal lees

wat spesifiek van toepassing het op sy lewensgebeure deur hom uitgespreek. So begin u ʼn

geheelbeeld van die Skrif kry – soos ʼn legkaart waarin die stukke wat saamhoort, bymekaar

gebring word.

Lees dit om dit te geniet en gee tyd vir oordenking en bepeinsing sodat die Heilige Gees

Sy gedagte deur die Skrif tot u kan bring. Begin dadelik net waar u datumgewys vandag is in

ooreenstemming met die program. As u vandag begin, het u die eerste tree gegee in die

Skrif om oor ʼn jaar van nou die Bybel dwarsdeur te gelees het.

Ek het U woord in my hart gebêre dat ek teen U nie sal sondig nie (Psalm 119:11).