Collection: TABERNAKELSTUDIES

Op die vraag: “Maar waarom die tabernakel bestudeer?” antwoord die Bybel. . .Die tabernakel met alles wat daarmee gepaardgaan, spreek tot ons van Christus:

 • Op die nuwe en lewende weg wat Hy vir ons ingewy het deur die voorhangsel heen, dit is sy vlees, (Heb 10:20).
 • Daarop het Jesus weer met ‘n groot stem geroep en die gees gegee. En kyk, die voorhangsel van die tempel het in twee geskeur, van bo tot onder, en die aarde het gebewe en die rotse het geskeur; (Matt. 27:50-51)

Dat die tabernakel uitsluitlik om Christus en sy versoeningswerk gaan, word deur Homself bevestig toe Hy aan die Émmaüsgangers “van Moses (die tabernakeloffers en wet) en al die profete af. . . vir hulle uitgelê (het). . . die dinge wat op Hom betrekking het” (Luk 24:27).

33 products
 • Jesus Christus in die Ou Testament (hardekopie)
  Regular price
  R 150.00
  Sale price
  R 150.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Jesus Christus in die Ou Testament (pdf)
  Regular price
  R 100.00
  Sale price
  R 100.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • 1. Inleiding tot Tabernakelstudies
  Regular price
  R 20.00
  Sale price
  R 20.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • 2. Die konstruksie van die Tabernakel
  Regular price
  R 20.00
  Sale price
  R 20.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • 3. Die sewe huisraadstukke van die Tabernakel (Deel 1)
  Regular price
  R 20.00
  Sale price
  R 20.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • 4. Die sewe huisraadstukke van die Tabernakel (Deel 2)
  Regular price
  R 20.00
  Sale price
  R 20.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • 5. Die sewe huisraadstukke van die Tabernakel (Deel 3)
  Regular price
  R 20.00
  Sale price
  R 20.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • 6. Toegang tot die Tabernakel
  Regular price
  R 20.00
  Sale price
  R 20.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • 7. Die reise van die Verbondsark
  Regular price
  R 20.00
  Sale price
  R 20.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • 8. Tempels in die heilige Skrif
  Regular price
  R 20.00
  Sale price
  R 20.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • 9. Die Priesterskap
  Regular price
  R 20.00
  Sale price
  R 20.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • 10. Die Offerandes
  Regular price
  R 20.00
  Sale price
  R 20.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • 11: Die feestye van die Here
  Regular price
  R 20.00
  Sale price
  R 20.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • 12. Die pasgafees, die ongesuurde brode en die eerstelingsgerf
  Regular price
  R 20.00
  Sale price
  R 20.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • 13. Die fees van die weke (Oesfees) - Pinkster
  Regular price
  R 20.00
  Sale price
  R 20.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • 14. Die fees van die trompetgeklank (basuin), versoendag en die insameling (Loofhuttefees)
  Regular price
  R 20.00
  Sale price
  R 20.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out