Collection: DANIËL

‘N VERS-VIR-VERS KOMMENTAAR

Profesie is vooruitvertelde geskiedenis. Die Bybel as die Woord van God leer ons tereg: Ons het die profetiese Woord wat baie vas is, waarop julle tog moet ag gee soos op ʼn lamp wat in ʼn donker plek skyn totdat die dag aanbreek en die môrester opgaan in julle harte.

18 products
 • Daniël: ‘n vers-vir-vers kommentaar (hardekopie)
  Regular price
  R 150.00
  Sale price
  R 150.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Daniël: ‘n vers-vir-vers kommentaar (pdf)
  Regular price
  R 100.00
  Sale price
  R 100.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • 2. Beeld van Daniël (pdf)
  Regular price
  R 20.00
  Sale price
  R 20.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • 1. Inleiding tot die boek Daniël (Deel 1)
  Regular price
  R 20.00
  Sale price
  R 20.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • 2. Inleiding tot die boek Daniël (Deel 2)
  Regular price
  R 20.00
  Sale price
  R 20.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • 3. Daniël aan die koninklike hof in Babel (Daniël 1)
  Regular price
  R 20.00
  Sale price
  R 20.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • 4. Droombeeld van koning Nebukadnésar (Daniël 2)
  Regular price
  R 20.00
  Sale price
  R 20.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • 5. Drie vriende van Daniël in die vuuroond (Daniël 3)
  Regular price
  R 20.00
  Sale price
  R 20.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • 6. Koning Nebukadnésar se vernedering (Daniël 4)
  Regular price
  R 20.00
  Sale price
  R 20.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • 7. Fees van koning Bélsasar (Daniël 5)
  Regular price
  R 20.00
  Sale price
  R 20.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • 8. Daniël in die leeukuil (Daniël 6)
  Regular price
  R 20.00
  Sale price
  R 20.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • 9. Daniël sien in ’n gesig vier diere (Daniël 7)
  Regular price
  R 20.00
  Sale price
  R 20.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • 10. Gesig van die skaap en die bokram (Daniël 8)
  Regular price
  R 20.00
  Sale price
  R 20.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • 11. Die sewentig sewetalle (Daniël 9) (Deel 1)
  Regular price
  R 20.00
  Sale price
  R 20.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • 12. Die Antichris – die gruwel van die verwoesting (Daniël 9) (Deel 2)
  Regular price
  R 20.00
  Sale price
  R 20.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • 13. Die engeleverskyning aan Daniël (Daniël 10)
  Regular price
  R 20.00
  Sale price
  R 20.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out